تعبیر خواب غذا پختن

بدون دیدگاه

تعبیر خواب غذا پختن

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن پخت و پز و آشپزی در خواب این گونه تفسیر شده است که:
پخت و پز، آشپزی: آشپزی راهی است که ما جنبه های “غیر قابل خوردن” زندگی را تغییر می‌دهیم، خویشتن را خوراک می دهیم،عطشمان را فرو می‌نشانیم. خلاقیت، توان ساختن چیزی نو از فرصت‌های گوناگون یا تجربه‌هایی که داشته‌ایم.

تعبیر خواب پخت و پز

آنلی بیتون می‌گوید: خواب آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.

تعبیر خواب پختن برنج

مطیعی تهرانی: پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می‌پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می‌شود و به آرزویی که دارید می‌رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آن‌هاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است.

تعبیر خواب پختن گوشت

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید، نشانه آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می‌نگرید.

تعبیر خواب پختن آش

پختن آش در خواب تعبیرش این گونه است که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید.

تعبیر خواب پختن تخم مرغ

لوک اویتنهاو می‌گوید: پختن تخم مرغ: بدگویی

تعبیر خواب پختن سمنو

مطیعی تهرانی: پختن سمنو اقدام به کار نیکی است که هم سود آن به بیننده خواب می‌رسد و هم عاید دیگران می‌شود و به خصوص همراه خویش روزی حلال و معاش پاک می‌آورد.

تعبیر خواب پختن سیب زمینی
آنلی بیتون: پختن سیب زمینی در خواب، نشانه انجام کاری موافق طبع است.

تعبیرخواب پختن کلوچه و بیسکویت
آنلی بیتون: پختن کلوچه در خواب، نشانه صرفه جویی در امور خانه است.

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید، نشان‌دهنده‌ی شرکت در یک جشن یا مهمانی دوستانه است.

دیدن پختن گلابی در خواب

آنلی بیتون: پختن گلابی در خواب، نشانه داشتن روابط عاشقانه کم دوام است.

تعبیر خواب ماهی پخته

لوک اویتنهاو می‌گوید: پختن ماهی: داشتن خانه با سامان

تعبیر خواب نان پختن

جابر مغربی: گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر کم شدن روزی است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: نان پختن: موفقیت

منبع:تعبیر خواب غذا پختن

تعبیر خواب غذا پختن


پشتیبانی
  • چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345
مشخصات و اطلاعات فایل
باکس دانلود