تعبیر خواب برف سنگین

تعبیر خواب برف از دید ابن سیرین
تعبیر خواب برف، غم و ناراحتی است.

تعبیر خواب برف در زمستان، یا مکانی پوشیده از برف این است که به مردم آن منطقه ناراحتی رسد.

تعبیر خواب برف غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود.

تعبیر خواب برف از دید امام صادق (ع)
تعبیر خواب برف بر شش وجه است :

رزق و روزی ، زندگانی ، مال فراوان ، لشگر فراوان ، غم و اندوه ، بیماری

تعبیر خواب برف جمع کردن در تابستان، جمع آوری مال بسیار و حلال است.

تعبیر خواب برف جمع کردن در زمستان، عیش و نوش و منفعت است.

تعبیر خواب برف از دید حضرت یوسف (ع)
تعبیر خواب برف بی موقع، لشگر است.

تعبیر خواب برف در هنگام فراخی، رزق و روزی است.

تعبیر خواب برف، عذاب و فتنه است.

تعبیر خواب برف از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب برف این است که در آینده مصیبت یا بدبختی سراغتان می آید.

تعبیر خواب قدم زدن در برف، نا امیدی حاصل از نرسیدن به هدف است.

تعبیر خواب خوردن برف، این است که به اهداف خود نمیرسید.

تعبیر خواب برف گل آلود، این است که کسی شخصیت شما را لگدمال می کند ولی شما دوباره با او ارتباط برقرار می کنید.

تعبیر خواب آب شدن برف، این است که دلهره شما تبدیل خوشحالی می شود.

تعبیر خواب برف دانه درشت، تعبیر خواب نگاه کردن به دانه های درشت برف از پشت پنجره این است که با نامزدتان مشاجره می کنید.

تعبیر خواب دیدن کوه های برف گرفته، این است که در افکار شما هیچ پیشرفتی نیست.

تعبیر خواب برف از دید جابر مغربی
دیدن برف در خواب، لشگر است که هرچه برف بیشتر باشد لشگر هم بزرگتر است.

تعبیر خواب برف از دید لیلا برایت
تعبیر خواب بارش برف، این است که منتظر خبرهای خوب باشید.

تعبیر خواب دیدن آدم برفی، در خواب این است که روابط شما سرد و متفاوت می شود.

تعبیر خواب برف از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب باریدن برف، سستی زودگذر است.

تعبیر خواب دیدن برف در کوهستان، این است که برای رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را حل نمایید.

تعبیر خواب آدم برفی، احساسات و عشق ریاکارانه است.

تعبیر خواب برف در منوچهر مطیعی
برف در خواب، غم و اندوه است.

تعبیر خواب جمع کردن برف، در تابستان غنیمت است.

تعبیر خواب برف پارو کردن، در زمستان رفع کردن غم و اندوه است.

تعبیر خواب برف از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب برف در سردسیر ، خیر و نیکی است.

تعبیر خواب برف در گرمسیر ، غم و اندوه و قحطی است.

خوردن برف در خواب، در وقت برف بهتر است تا فصل گرما

تعبیر خواب برف قرمز، سختی و غم زیاد ولی زودگذر است.

تعبیر خواب بازی کردن در برف، این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب می رسید.

تعبیر خواب عروسی در برف، این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید.

تعبیر خواب نماز خواندن در برف، این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید.

تعبیر خواب برف کثیف و گل آلود، ناسپاسی نسبت به نعمتهای خداست.

منبع:تعبیر خواب برف سنگین

تعبیر خواب برف سنگین


پشتیبانی
  • چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345
مشخصات و اطلاعات فایل
باکس دانلود