Tap Sonic Bubble with BBM

حباب صوتی,بازی افسانه ای موسیقی است که در حال حاضر با اسم BUBBLEبه بازار آمده است.
اگر علاقه ای به بازی های موسیقی پیچیده ندارید از جدید ترین بازی موسیقی رایگان لذت ببرید.
به ریتم موسیقی مشخص شده ضربه بزنید.بازی ساده, آسان و جالب.این بازی برای همگان رایگان می باشد.

ویزگی ها:
آهنگ های مختلف بنوازید.آهنگ های جدید هر روز اضافه می شوند.
روش بازی آسان!به ریتم های موسیقی ضربه بزنید
ضربه بزنید,نگه دارید و بکشید.حباب ها را با روش های مختلف بترکانید
سطح بازی درجه بندی شده.آسان /متوسط/سخت
از نواختن آهنگ های هنرمندان مشهور لذت ببرید

Don’t Starve: Shipwrecked

دربازی “از گرسنگی نمیر”:کشتی شکسته,ویلسون خود را در یک مجمع الجزایر گرمسیری می یابد.او باید تلاش کند در این محیط جدید با موجودات عجیب زنده بماند.
اجازه ندهید که نسیم استوایی شما را به مسیر اشتباه بکشاند.ممکن است دنیا متفاوت باشد اما هنوز مکان هایی یکسان وجود دارد. به سرعت متوجه میشوید در این جزیره موجوداتی وجود دارند که قصد کشتن شما را دارند.