Snakes and ladders

مار و پله یکی از بهترین بازی هاست. مارو پله یک بازی باستانی است که از مدتها پیش مورد علاقه همگان قرار گرفته شده است. این بازی در سراسر جهان به عنوان کلاسیک ترین بازی تخته ای پذیرفته شده است.


این بازی در ایالت متحده به عنوان Chutes and Ladders شناخته می شود. ما افتخار داریم این بازی محبوب را به شما معرفی کنیم. 
ویژگی های بازی:
کلاسیک ترین بازی تخته ای جهانی 
از این بازی در گوشی های خود لذت ببرید
مکعب های شماره گذاری شده
بازی هیجان انگیز و جالب