نحوه ی نصب کردن RSlogix 5000

این دستورالعمل ها زندگی شما را راحت تر می کند و به شما اجازه می دهد که هیچ مشکلی در نوشتن برنامه PLC  (programmable Logic Controllerنداشته باشید. هم چنین این دستور العمل ها به شما اجازه می دهد تا برنامه را از طریق ارتباط اترنت به PLC اجرا کنید.

نکته : خیلی مهم است که شما مراحل را مرحله به مرحله انجام دهید زیرا اگر مرحله ای را رد کنید هنگام نوشتن برنامه یا اجرای برنامه به مشکل خواهید خورد.

 

مراحل

 1. پس از اینکه کامپیوتر خود را روشن کردید برنامه ی RSlinx classic را باز کنید.
 2. هنگامی که برنامه بارگذاری شد زبانه ی communication را انتخاب کنید.
 3. گزینه ی configure drivers را انتخاب کنید. هنگامی که پنجره ی جدید باز شد, بررسی کنید که آیا درایور در حال اجرا دارید یا خیر. اگر داشتید آن را ببندید.
 4. در قسمت “Available Driver Types” روی فلش پایین کلیک کنید و گزینه ی Ethernet/IP driver را انتخاب کنید.
 5. اکنون روی گزینه ی add new کلیک کنید, پنجره ی جدیدی باز خواهد شد.
 6. روی آخرین گزینه و گزینه ی close کلیک کنید.
 7. در پنجره ی configure drivers روی گزینه ی close کلیک کنید و پنجره ی RSlinx classic را مینیموم کنید. RSlinx classic را نبندید زیرا اگر این کار را انجام دهید, RSlogix 5000 به خوبی عمل نخواهد کرد.
 8. برنامه ی RSlogix 5000 را باز کنید.
 9. زبانه ی file را انتخاب کنید و روی new file کلیک کنید.
 10. در پنجره ی جدید و در پایین قسمت “type” گزینه ی “1756-L61 ControlLogix5561 Controller” را انتخاب کنید.
 11. در قسمت “name” نامی که می خواهید برای برنامه انتخاب کنید را بنویسید.
 12. در پایین بخش “Create in:” روی گزینه ی browse کلیک کنید و محلی که می خواهید برنامه در آنجا ذخیره شود را انتخاب کنید.

روی گزینه ی OK کلیک کنید.

 1. اکنون که نام و محل ذخیره سازی برنامه را انتخاب کردید روی فایل “I/O Configuration” راست کلیک کنید و گزینه ی “new module” را انتخاب کنید.
 2. روی دکمه ی find and write the following “1756-ib16d” کلیک کنید.
 3. در صفحه ی find روی گزینه ی close کلیک کنید و روی خط پر رنگ شده دوبار کلیک کنید.
 4. پنجره ی جدیدی نمایش داده خواهد شد, در این پنجره 3 را به 2 تغییر دهید و روی OK کلیک کنید.
 5. در قسمت name عبارت “Input” را بنویسید و در قسمت revision عدد 6 را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.
 6. بنابراین در نهایت باید 2 در یک جعبه و 6 در جعبه ی دیگر داشته باشید.
 7. مجددا باید روی فایل “I/O Configuration” راست کلیک کنید و گزینه ی “new module” را انتخاب کنید.
 8. مجددا روی دکمه ی find کلیک کنید و “1756-ob16d” را بنویسید.
 9. در صفحه ی find روی گزینه ی close کلیک کنید و دوبار روی خط برجسته شده کلیک کنید.
 10. پنجره ی جدیدی باز خواهد شد و مجددا شما باید برای revision به جای 3 عدد 2 را انتخاب کنید و روی ok کلیک کنید.
 11. در قسمت name عبارت “Output” را بنویسید و در قسمت revision عدد 3 را انتخاب کنید و روی ok کلیک کنید.
 12. برای تنظیم مسیر ارتباطات, موس خود را روی زبانه ی communications بروید و روی “Who active” کلیک کنید.
 13. روی “AB_ETHIP-1, Ethernet” دوبار کلیک کنید تا به “00, 1756-L61 LOGIX5561” برسید.
 14. روی این شاخه کلیک کنید تا انتخاب شود سپس روی “set project path” و close کلیک کنید.
 15. هنگامی که این پنجره را ببندید می توانید برنامه بنویسید و برنامه ی خود را در PLC اجرا کنید.

منبع : نحوه ی نصب کردن RSlogix 5000