نحوه غیرفعال کردن تنظیمات پروکسی با استفاده از Microsoft Edge  در سیستم ویندوز

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه تنظیمات پروکسی را با استفاده از مرورگر Safari و Chrome و Microsoft Edgeدر سیستم ویندوز یا مکینتاش غیر فعال کنید.

Microsoft Edge

مراحل غیر فعال کردن پروکسی با استفاده از Safari  در سیستم مکینتاش

 1. ابتدا Microsoft Edge را باز کنید. شما می توانید آیکون این برنامه را در قسمت All Apps منوی Start مشاهده کنید.
 2. روی علامت … کلیک کنید. این علامت در گوشه ی سمت راست برنامه ی Edge قرار دارد.
 3. روی Settings کلیک کنید. این گزینه در انتهای منو قرار دارد.
 4. به پایین صفحه بروید و روی View advanced settings کلیک کنید. این گزینه زیر سربرگ “Advanced settings” در پایین منو قرار دارد.
 5. به پایین صفحه بروید و روی Open proxy settings کلیک کنید. این گزینه زیر سربرگ “Proxy setup” قرار دارد.
 6. روی دکمه ی “Automatically detect settings” کلیک کنید تا غیر فعال شود. این دکمه زیر سربرگ “Automatic proxy setup” قرار دارد.
 7. دکمه ی “Use a proxy server” را فشار دهید تا غیر فعال شود. این دکمه زیر سربرگ “Manual proxy setup” قرار دارد. اکنون تنظیمات پروکسی مرورگر Edge غیر فعال شده است.

 

 

منبع : نحوه غیرفعال کردن تنظیمات پروکسی با استفاده از Microsoft Edge  در سیستم ویندوز

 

نحوه غیرفعال کردن تنظیمات پروکسی با استفاده از Safari  در سیستم مکینتاش

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه تنظیمات پروکسی را با استفاده از مرورگر Safari و Chrome در سیستم ویندوز یا مکینتاش غیر فعال کنید.

mac loptop

مراحل غیر فعال کردن پروکسی با استفاده از Safari  در سیستم مکینتاش

 1. ابتدا Safari را باز کنید. شما می توانید آیکون این برنامه را در قسمت Dock مشاهده کنید.
 2. روی منوی Safari کلیک کنید. این منو در گوشه ی سمت چپ صفحه قرار دارد.
 3. روی Preferences… کلیک کنید.
 4. روی Advanced کلیک کنید. آیکون چرخ دنده مانند آن در گوشه ی سمت راست پنجره قرار دارد.
 5. روی Change Settings… کلیک کنید. این گزینه کنار گزینه ی “Proxies” و در انتهای پنجره قرار دارد. با این کار به زبانه ی Proxies منتقل می شوید.
 6. برای غیر فعال کردن تنظیمات پروکسی, علامت همه ی گزینه هایی که در صفحه مشاهده می کنید را حذف کنید. با این کار می توانید اطمینان حاصل کنید که هیچ پروکسی فعال نیست.
 7. روی OK کلیک کنید. اکنون تنظیمات پروکسی مرورگر Safari شما غیر فعال شده است.

 

منبع : نحوه غیرفعال کردن تنظیمات پروکسی با استفاده از Safari  در سیستم مکینتاش

 

نحوه غیرفعال کردن تنظیمات پروکسی با استفاده از Google Chrome در سیستم ویندوز

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه تنظیمات پروکسی را با استفاده از مرورگر Safari و Chrome در سیستم ویندوز یا مکینتاش غیر فعال کنید.

 

مراحل غیر فعال کردن پروکسی با استفاده از Google Chrome در سیستم ویندوز

 1. ابتدا Google Chrome را باز کنید. شما می توانید آیکون این برنامه را در قسمت All Apps منوی Start مشاهده کنید.
 2. روی علامت ⁝ کلیک کنید. این علامت در گوشه ی سمت راست Chrome قرار دارد.
 3. روی Settings کلیک کنید. این گزینه تقریبا در انتهای منو قرار دارد.
 4. به پایین صفحه بروید و روی Advanced کلیک کنید.
 5. روی Open proxy settings کلیک کنید. این گزینه زیر سربرگ “System” قرار دارد.
 6. روی LAN settings کلیک کنید. این گزینه در انتهای زبانه ی Connections که به طور پیش فرض برای شما باز می شود, قرار دارد.
 7. برای غیر فعال کردن تنظیمات پروکسی, علامت گزینه ی “ Automatically detect settings ” را حذف کنید.
 8. علامت گزینه ی “Use a proxy server for your LAN ” را نیز حذف کنید.
 9. روی OK کلیک کنید.
 10. روی Apply کلیک کنید. اکنون تنظیمات پروکسی مرورگر Chrome شما غیر فعال شده است.

 

منبع : نحوه غیرفعال کردن تنظیمات پروکسی با استفاده از Google Chrome در سیستم ویندوز

 

نحوه غیرفعال کردن تنظیمات پروکسی با استفاده از Google Chrome در سیستم مکینتاش

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه تنظیمات پروکسی را با استفاده از مرورگر Safari و Chrome در سیستم ویندوز یا مکینتاش غیر فعال کنید.

 

مراحل غیر فعال کردن پروکسی با استفاده از Google Chrome در سیستم مکینتاش

 1. ابتدا Google Chrome را باز کنید. شما می توانید آن را در پوشه ی Applications پیدا کنید.
 2. روی علامت ⁝ کلیک کنید. این علامت در گوشه ی سمت راست Chrome قرار دارد.
 3. روی Settings کلیک کنید. این گزینه تقریبا در انتهای منو قرار دارد.
 4. به پایین صفحه بروید و روی Advanced کلیک کنید.
 5. روی Open proxy settings کلیک کنید. این گزینه زیر سربرگ “System” قرار دارد.
 6. روی زبانه ی Proxies کلیک کنید. این زبانه در بالای پنجره قرار دارد.
 7. برای غیر فعال کردن همه ی تنظیمات پروکسی, علامت تمام گزینه های “Select a protocol to configure ” را حذف کنید. تمام گزینه ها باید خالی باشد.
 8. روی OK کلیک کنید.
 9. روی Apply کلیک کنید. اکنون تنظیمات پروکسی مرورگر Chrome شما غیر فعال شده است.

منبع : نحوه غیرفعال کردن تنظیمات پروکسی با استفاده از Google Chrome در سیستم مکینتاش