طبع قهوه چیست؟

 

طبع قهوه گرم است یاسرد؟

نام: قهوه

مزاج: سرد و خشک

قهوه ملین طبع، مدر و خشک کننده رطوبت می باشد. خوردن قهوه در گرم مزاجان بازکننده انسداد، تسکین دهنده دردهای گرم، مانع سوختن خون و صفرا، رقیق کننده خون می باشد. مصرف زیاد قهوه باعث بی خوابی، لاغرشدن بدن، زردی پوست، کاهش میل جنسی، نفخ، کولیت روده و بواسیر می شود. مصرف قهوه برای سرد مزاجان مضر می باشد. خوردن قهوه ناشتا و یا همراه با شیر مضر است. بهترین مصلح قهوه که طعم و رایحه آن را لذیذ می کند زعفران است.

منبع:طبع قهوه گرم است یاسرد؟

طبع قهوه گرم است یاسرد؟