Algebrator نام نرم افزاری است که برای طرح سوال های ریاضی با علایم گوناگون طراحی شده است و با استفاده از آن دیگر هیچ نگرانی بابت طرح مسائل ریاضی نخواهید داشت چرا که این نرم افزار با محیط کاربری بسیار آسان خود همه چیز را به راحتی آب خوردن برایتان مهیا کرده است .
با استفاده از نرم افزار Algebrator می توانید علامت هایی مانند لگاریتم ، درجه ،توابع ، رادیکال ها و … را با انعطاف پذیری بالا درج کرده و آنها را به سادگی یک کلیک کردن حل کرده و یا پرینت بگیرید .

Algebrator


قابلیت های کلیدی
Algebrator :
– فاکتوری گیری و ساخت براکت
– پیدا کردن ک.ک.م ( کوچکترین مضرب مشترک ) و ب.م.م ( بزرگترین مقسوم علیه مشترک )
– حل معادلات خطی ، مربع و بسیاری دیگر از نابرابری ها مانند جملات لگاریتمی و معادلات قدرت
– ساخت و ساز از منحنی ها (خطوط ، parabolas ، hyperbolas ، دایره ، بیضی ، حل معادلات و نابرابریها)
– عملیات با توابع (جمع و تفریق ، تابع معکوس و …)
– هندسه پایه و مثلثات (تشابه ، محاسبه توابع مثلثاتی و … )
– حساب و سایر قسمت های جبر (نسبت ، تناسب و …)
– جبر خطی (جمع ، تفریق و ضرب ماتریس ، ماتریس معکوس ، تعیین کننده از ماتریس) (بیشتر…)