دسته بندی

مونتاژ جالب تصاویر با FunPhotor v9.82

مونتاژ جالب تصاویر با FunPhotor v9.82


FunPhotor
نام نرم افزاری می باشد که به کمک آن کاربران قادر خواهند بود تا تصاویر چهره را بر روی تصاویر دیگر قرار داده و مونتاژ نمایند. به عنوان مثال می توانید تصویر چهره یکی از دوستان خود را بر روی یکی از عکس یکی از چهره های مشهور دنیا و یا بازیگران مطرح قرار دهید.  همچنین به وسیله
FunPhotor قادر خواهید بود تا عکس از چهره ها را بر روی تصاویر دیگری نیز مونتاژ نمایید. با استفاده ار این نرم افزار کاربران قادرند تا از ۲۰۰ قالب آماده موجود در کتابخانه نرم افزار نیز برای انجام عملیات مورد نظر بر روی عکس استفاده نمایند. قابلیت قرار دادن متن بر روی تصاویر یکی دیگر از ویژگی های موجود در این نرم افزار می باشد که در کنار دیگر ابزارها می توان از آن ها استفاده نمود .