چگونه تلویزیون Sony راتنظیم مجدد کنیم ؟

اگر تلویزیون Sony دارید و می خواهید آن را به حالت اولیه برگردانید و نمی دانید که چگونه باید این کار را انجام دهید, مقاله ی زیر را مطالعه کنید. باید تلویزیون را به طور کامل ریست کنید. توجه داشته باشید که این کار تنها برای تلویزیون های Sony و نحوه ی انجام این کار در دیگر تلویزیون ها ممکن است متفاوت باشد.

مراحل :

  1. تلویزیون خود را روشن کنید. اگر تلویزیون روشن باشد نمی توانید آن را باز نشانی کنید.
  2. دکمه ی ” بالا ” کنترل از راه دور تلویزیون را فشار دهید و نگه دارید. آن را تا پایان مرحله 3 نگه دارید.
  3. دکمه ی power تلویزیون را فشار دهید. باید از دکمه ی روی تلویزیون استفاده کنید و نه دکمه ی کنترل از راه دور. بعد از اینکه تلویزیون خاموش شد, شما می توانید دکمه ی ‘Up’ را رها کنید.

منبع : چگونه تلویزیون Sony را تنظیم مجدد کنیم ؟