دسته بندی

مجموعه تم نوکیا سری ۶۰ ویرایش ۳

دسته بندی : تم نوکیا S60 V3, موبایل

تم نوکیا

مجموعه ۴ تم بسیار زیبا برای گوشی های نوکیا دارای سیستم عامل سیمبین سری ۶۰ ویرایش ۳

قابل نصب بر روی مدلهای زیر :
E62 ، E63 ، E72 ، E52 ، E55 ، E50 ، E51 ، E60 ، E61 ، E90
E65 ، E66 ، E70 ، E71 ، E75 ، N70 ، N71 ، N73 ، N75 ، N76
N77 ، N78 ، N79 ، N80 ، N81 ، N82 ، N85 ، N86 ، N91 ، N92
N93 ، N95 ، N96