پرداخت ناموفق بود . اگر پول از حساب شما کم شده طی 72 ساعت آینده برگشت میخورد. در صورت وجود هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید .